Bibliografie BAC, tipuri de eseu

Bibliografie BAC

Opere

Genul epic

 1. Basmul cult („Povestea lui Harap-Alb” – Ion Creangă)
 2. Nuvela -psihologică / realistă („Moara cu noroc” – I. Slavici)

-romantică / istorică („Alexandru Lăpuşneanul” – C. Negruzzi)

3. Romanul: – tradiţional/ obiectiv ( „Baltagul”- M. Sadoveanu)

– obiectiv / realist („Ion” – L. Rebreanu)

– subiectiv ( „Ultima noapte …” – Camil Petrescu), al experienței („Maitreyi”- M. Eliade)

– balzacian / realist/ interbelic ( „Enigma Otiliei”- G. Călinescu)

– realist/ postbelic ( „Moromeţii” – M. Preda)

postmodern („Levantul”- M. Cărtărescu sau „Zmeura de câmpie”- M. Nedelciu)

 

Genul liric

 1. poezia romantică : Mihai Eminescu ( „Floare albastră”- M. Eminescu)
 2. poezia simbolistă: ( „Plumb”- G. Bacovia)
 3. Poezia tradiţionalistă („Aci sosi pe vremuri”- I. Pillat)
 4. Poezia modernistă ( „Riga Crypto şi lapona Enigel”- I. Barbu

Testament”- T. Arghezi

Eu nu strivesc corola…”- L. Blaga)

 1. Poezia neomodernistă ( „Leoaică tânără, iubirea” – N. Stănescu)

 

Genul dramatic

 1. Comedia („O scrisoare pierdută” – I. L. Caragiale)
 2. Drama postbelică („Iona”- Marin Sorescu)

 

Epoci şi ideologii literare

 1. Perioada paşoptistă. ( revista “Dacia literară”, M. Kogălniceanu)
 2. Junimea. (revista „Convorbiri literare”, Titu Maiorescu)
 3. Modernismul. Eugen Lovinescu. (revista „Sburătorul”, Eugen Lovinescu)

Tipuri de eseuri

Temă și viziune despre lume Particularități de construcție a unui personaj Relația dintre două personaje
– încadrare într-un curent/ specie

– tema și viziunea despre lume

– 2 elemente de structură (titlu, incipit- final, relații de opoziție și simetrie, perspectivă narativă, eu liric, conflicte, spațiu și timp, momentele subiectului !!!, compoziție!!!, expresivitate, stil, versificație, personajele pe scurt etc.)

 

– statut personaj

– trăsături personaj + secvențe (portret fizic, portret moral, psihic,  caracterizare directă/ indirectă)

– 2 elemente de structură

 

– statut personaje

– 2 secvențe/ episoade

– 2 elemente de structură